ReumaPatiŽntenVereniging
Oost-Achterhoek

                  

Algemeen
Foto's
Activiteiten/
Agenda
Bestuur/contact
Maandbrief
Hydrotherapie
Bechterew-oefengroep
Nordic Walking
Sportief bewegen
 
Links en tips

 

 

Secretariaat:
Yvonne van Sluis,
tel.:
06-20005368
e-mail:
info@rpvoostachterhoek.nl

 

Reumabeweegnetwerk

Bij een aantal reumatische aandoeningen, zoals reumatoÔde artritis, polyarthrosis en Bechterew, is in de afgelopen jaren aangetoond dat behandelen in de vorm van groepsoefentherapie een zeer goed effect heeft.
Samen met de ReumapatiŽntenverenigingen Graafschap-Liemers en Oost-Achterhoek, de afdelingen Reumatologie (van Arnhem, Zevenaar, Doetinchem en Winterswijk) en een aantal samenwerkende fysiotherapeuten/oefentherapeuten Cesar in de regio Achterhoek/de Liemers is een netwerk opgericht. Via dit netwerk wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan speciale groepsoefentherapie voor reumatische aandoeningen.

Mogelijkheden voor patiŽnten
Er zijn oefengroepen in de zaal en in het water. In onze regio is alleen nog een groep in de zaal op donderdagochtend in Winterswijk (Cesar praktijk Winterswijk). In de oefengroep krijgt u de mogelijkheid om onder deskundige leiding van een oefentherapeut verantwoord uw conditie te verbeteren en uw lenigheid zoveel mogelijk te behouden of zelfs nog te vergroten. Binnen het reumanetwerk is er de mogelijkheid voor individuele oefentherapie, groepsoefentherapie of zo nodig een combinatie.

Doel
Het doel van de therapie is dat u uiteindelijk beter kunt functioneren in het dagelijkse leven en dat u (zo mogelijk) weer zelfstandig kunt sporten. Hierdoor kunnen de verworven mogelijkheden onderhouden blijven.

Aanmelding
Door uw reumatoloog of reumaconsulent wordt u verwezen naar een van de fysiotherapeuten/oefentherapeuten van het netwerk. Aan de hand van het vraaggesprek, de vragenlijsten en verschillende testen wordt uw beginsituatie bepaald. Vervolgens wordt er gekeken, eventueel in overleg met de reumatoloog, welke oefenvorm het beste aansluit bij uw situatie.
Elk half jaar worden de testen herhaald om het resultaat te kunnen volgen en op dat moment wordt er gekeken of u wel of niet door kunt stromen. Natte groepen - droge groepen - nazorggroepen - zelfstandig sporten. Daarnaast verzorgen de RPV-en ook nog eigen nazorggroepen (zie de knoppen links). Het blijkt dat oefenen in "nazorg" effectief is voor het behoud van zoveel mogelijk functies.

Kosten
Deze vorm van groepstherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gekozen vorm, in groepsverband of individuele therapie. Bij sommige verzekeraars is vooraf toestemming nodig. Het is raadzaam om van te voren informatie in te winnen bij uw zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoeding. Let ook op hoeveel keer de verzekeraar vergoed uit het aanvullende pakket, meestal zit er een maximum aan.
De kosten voor deelname aan een nazorggroep worden vaak gedeeltelijk of helemaal niet vergoed.

Deelnemende praktijk in de Achterhoek
Praktijk voor Cesar Oefentherapie
Haitsma Mulierweg 22-24
7101 CA Winterswijk
tel: 0543-515044
e-mail: info@cesar-oefentherapie.info

Meer informatie kunt u nog vinden op de website www.reumanetwerkachterhoekliemers.nl .